Tutkimukset ja opinnäytetyöt

CSE:n tuotteisiin ja liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä ja julkaisuja

Uitto Mika, 2022. Opettajien kokemuksia aktiivisista videopeleistä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Linkki

Linnove Antti & Sinkkonen Jari, 2021. iWall-liikuntapelaaminen downlasten ja -nuorten fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa. Linkki

Piirainen Risto, 2021. Liikuntapelien vaikutus motoristen taitojen kehittymiseen esikouluikäisillä lapsilla. Linkki

Pirnes Katja & Salovaara Anniina, 2021. Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu rehabWallin harjoitteilla toteutettuna. Linkki

Tuokko-Halonen Auri, 2018. Digitaalisten liikuntapelien fyysinen kuormittavuus. Linkki

Santtu Isoniemi, 2022. Validity and Reliability Analysis of Cooper’s 12-Minute Run on a curved non-motorized treadmill. Linkki

Lisäksi toimeksiantona liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä, joissa yrityksen tiedot on salattu.

 

Muita julkaisuja

Veli Liikanen and Arto Pesola, 2018. Physical fun: exercise, social relations and learning in SuperPark. XAMK RESEARCH 5. Linkki

Eemeli Sarka, 2021. Invalidiliitto. Kuntoutus etenee virtuaalimaailmassa. Linkki

Varaa aika asiantuntijalle

Kari Kyllönen

Myyntipäällikkö

Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi
kari@cse.is
040 027 5199

Jussi Suomilammi

Myyntipäällikkö

Etelä-Suomi
jussi@cse.is
044 545 4672

JO 10 VUOTTA
LIIKKUMISEN ILOA

Read also

Oletko valmis tekemään liikuttavan vaikutuksen?

Tuomme liikkumisen iloa koko perheelle liikuntapeleillä. Yhdistämällä liikkumisen ja pelaamisen viihdytämme ja liikutamme miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutustu muihin segmentteihimme: