Tutkimukset ja opinnäytetyöt

CSE:n tuotteisiin ja liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä ja julkaisuja

Haaraniemi, Ville-Veikko ja Piri, Santeri, 2023. Pelillinen polku motorisiin taitoihin: kuuden viikon iWall-liikuntapelien pelaamisen vaikutus 5–6-vuotiaiden lasten karkea- ja hienomotoriseen kehitykseen. Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/808437

Laihinen, Aleksander ja Antonov, Nikolai, 2023. Kuuden minuutin kävelytestin luotettavuus kaarevalla moottoroimattomalla runBEAT -juoksumatolla sekä erot UKK 6 min -kävelytestiin. Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/814419

Virolainen, Suvi ja Roosmäe, Kadri, 2023. Teknologian terveysvaikutukset kuntoutuksessa eri kohderyhmillä: opas rehabWallin käyttöön. Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/814547

Sironen, Henri & Tornberg, Anssi, 2023. Oppilaat kohti liikunnallisempaa elämäntapaa: opettajien näkemyksiä ja kokemuksia iWall-peliseinän hyödyntämisestä liikuntapedagogisena työvälineenä. Linkki https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/46896

Urpelainen, Suvi, 2023. Tapaustutkimus iWall-pelihetkistä esiopetuksen työtapana: pelihetkiin osallistuneiden lasten toiminnan tarkastelua itsesäätelytaitojen näkökulmasta. Linkki https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/46895

Repo Anna, 2023. iWall-liikuntapeli sosiaalisten taitojen kehittäjänä: käyttäjinä erityistä tukea tarvitsevat nuoret aikuiset. Linkki  https://www.theseus.fi/handle/10024/818531

 

Pekkarinen, Tarja, Simonet, Virve, 2023. Liikuntapelaamisen mahdollisuudet. Linkki

Uitto Mika, 2022. Opettajien kokemuksia aktiivisista videopeleistä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Linkki

Linnove Antti & Sinkkonen Jari, 2021. iWall-liikuntapelaaminen downlasten ja -nuorten fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa. Linkki

Piirainen Risto, 2021. Liikuntapelien vaikutus motoristen taitojen kehittymiseen esikouluikäisillä lapsilla. Linkki

Pirnes Katja & Salovaara Anniina, 2021. Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu rehabWallin harjoitteilla toteutettuna. Linkki

Tuokko-Halonen Auri, 2018. Digitaalisten liikuntapelien fyysinen kuormittavuus. Linkki

Isoniemi, Santtu, 2022. Validity and Reliability Analysis of Cooper’s 12-Minute Run on a curved non-motorized treadmill. Linkki

Lisäksi toimeksiantona liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä, joissa yrityksen tiedot on salattu.

 

Muita julkaisuja

Veli Liikanen and Arto Pesola, 2018. Physical fun: exercise, social relations and learning in SuperPark. XAMK RESEARCH 5. Linkki

Eemeli Sarka, 2021. Invalidiliitto. Kuntoutus etenee virtuaalimaailmassa. Linkki

Varaa aika asiantuntijalle

Kari Kyllönen

Myynti-
ja liiketoimintapäällikkö

Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi
kari@cse.is
040 027 5199

JO 10 VUOTTA
LIIKKUMISEN ILOA

Read also

Oletko valmis tekemään liikuttavan vaikutuksen?

Tuomme liikkumisen iloa koko perheelle liikuntapeleillä. Yhdistämällä liikkumisen ja pelaamisen viihdytämme ja liikutamme miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutustu muihin segmentteihimme: