Move! -mittaustulokset 2023 – Annetaan lasten liikkua!

Lukuaika 3 min

 

Tommi Vasankari tuulettaa Move! -mittaustuloksia. “Jos 111 000 lapsen ja nuoren joukossa tapahtuu positiivinen muutos luvuissa, tämä on iso juttu! Muistetaan kuitenkin, että tämä ei ole sprintti vaan maraton – toimintatavan ja -kulttuurin muuttaminen on pitkä matka.”

Vasankari puhui Move!-mittaustulosten 2023 julkistamistilaisuudessa 13. joulukuuta 2023. Hän korosti, että kansallisella tasolla tarkasteltuna toimintakyvyn parantamiseen tehtävissä toimissa ei pidä säästää. Vasankari kannustaa Move! -mittareiden ottamista tulosmuuttujiksi kuntakentälle ja hyvinvointialueille. Näin asia otettaisiin vakavammin ja yhteistyö saataisiin kaikissa kunnissa ja kaupungeissa toimimaan.

Myös Jyväskylän yliopiston kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi totesi tulosten julkistamistilaisuuden puheenvuorossaan, että mittaaminen ei ole järkevää, ellei tuloksia hyödynnetä laaja-alaisesti. Olisi selvitettävä millaista tukea lasten ja nuorten kanssa toimivat tarvitsevat, Mikko jatkaa.

 

Liikkuminen mahdolliseksi jokaiselle

Viime vuosien tapaan (lue lisää) tuloksissa näkyy merkittäviä alueellisia eroja. Harvaan asutuilla alueilla lasten ja nuorten toimintakyky oli selkeästi heikompi, kuin tiheämmin asutuilla kaupunkiseuduilla. Jos koulu- ja harrastusmatkoihin kuluu tunteja, lapsille ja nuorille on luotava muutoin mahdollisuuksia liikkua mahdollisimman paljon.

Myös liikuntaa säännöllisesti seuroissa ja joukkueissa harrastavat lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Muutama tunti ohjattua liikuntaharrastusta viikossa on hyvä alku terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, mutta ajatusta liikunnasta on syytä laajentaa, koska aktiivisempi arki edistää terveyttä. Lapset ja nuoret viettävät ison osan arjestaan koulussa ja yksi ratkaisu onkin liikunnan lisääminen koulupäivien sisään.

Move!-tutkimustulokset osoittavat tarpeen innovatiivisille ratkaisuille kasvavan liikkumattomuuden torjumiseksi lasten ja nuorten keskuudessa. Liikuntapelaaminen on jo tällä hetkellä osa ratkaisua yli 50 koulussa ja oppilaitoksessa päivittäin. Liikuntapelaamisen avulla jokaiseen koulupäivään saadaan jopa tuhat liikuntasuoritusta lisää. Nämä liikuntasuoritteet nostavat sykettä, eli niillä on kuntoa kohottava vaikutus.

 

iWall-liikuntapeliseinä Oriveden yhtenäiskoululla.

Toiminnallinen kouluarki

Liikuntapelaamisen voima piileekin sen kyvyssä tuoda fyysistä aktiivisuutta saumattomasti koulupäivään. Menetelmä, joka on jo käytössä monissa kouluissa ei vaadi lisää liikuntatunteja, laajoja remontteja eikä sido opettajien resursseja. Liikuntapelaamista hyödynnetään kouluissa monipuolisesti eri aineiden oppituntien aikana. Käyttötavoista kirjoitimme aikaisemmin täällä. Liikuntapelaaminen edistää paitsi fyysistä kuntoa, vaikuttaa tutkimusten mukaan positiivisesti myös oppimistuloksiin ja liikuntataitoihin (lue lisää). Liikuntapelaaminen tasaa erilaisia lähtökohtia liikuntaan, se ei vaadi harrastuneisuutta tai valmiiksi hyvää kuntoa, eikä vaadi mitään välineitä, joten suksien kantamisen kouluun tai urheiluvaatekilpavarustelun voi unohtaa.

Liikuntapelaaminen on liikkumisen muoto, jonka lapsi valitsee kerta toisensa jälkeen aina kun siihen on mahdollisuus. Tämä näkyy myös statistiikoissamme, jotka kertovat koulujen liikuntapelien olevan käytössä aamusta iltaan. Koululaisten lisäksi liikuntapelejä hyödyntävät samassa tilassa esimerkiksi iltapäiväkerholaiset ja kuntien, seurakuntien ja seurojen harrastusryhmät.

 

Liikunnan iloa Tupoksen koululla.

 

Pojat ovat notkeampia ja kyykky sujuu hieman paremmin

Move! -tutkimustuloksissa on havaittavissa pieniä muutoksia parempaan. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistuloksen mukaan noin 38 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Tulos on hieman parantunut edellisvuodesta. Pojista yhä harvemmalla oli alhainen fyysinen toimintakyky, myös kestävyyskunto sekä liikkuvuus ovat parantuneet.

Vaikka pientä edistystä Move! -mittaustuloksissa tapahtuu, sukupuolten väliset erot liikuntatottumuksissa jatkuvat. Pojat saavuttavat tyttöjä useammin suositellut liikuntamäärät ja yhä harvemmalla pojalla oli liian alhainen fyysinen toimintakyky. Onkin tärkeää etsiä liikuntamuoto, joka innostaa kaikkia liikkumaan hauskalla tavalla. Liikuntapelaaminen innostaa sekä tyttöjä ja poikia, vaikka perinteinen pelaaminen mielletään useimmiten enemmän poikien jutuksi. Esimerkiksi iWallin ja runBEATin laajat valikoimat erilaisia pelejä takaavat sen, että jokainen lapsi ja nuori löytää mieleisen tavan pitää hauskaa liikunnan parissa.

 

Kannustusta ja vaivattomia ratkaisuja

Move! -mittaustulosten julkistustilaisuudessa Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson kertoi Keravalla tehdyistä toimista liikkumattomuuden vähentämiseksi, kuten keppijumpasta taukoliikuntana. Työtä tehdessä on tullut selväksi, että opettajat toivovat sellaista liikuntamuotoa, joka on lasten ja nuorten helposti saatavilla ja toteutettavissa, eikä sido opettajaresurssia. Larsson kertoi toimien hinnaksi noin 7 euroa lukuvuodessa oppilasta kohti. Liikuntapelaaminen esimerkiksi 900 oppilaan koulussa maksaa vain noin 5 euroa lukuvuodessa oppilasta kohti.

Liikuntapelaaminen on kouluille ja oppilaitoksille huoleton ja vaivaton ratkaisu. Se monipuolistaa opettajan työkalupakkia, eikä pelaaminen vaadi valvontaa tai ohjeistusta. Oppilaat osaavat käyttää liikuntapelituotteita itsenäisesti ja pilviportaalista saatava statistiikka osoittaa, että hengästyttäviä liikuntasuorituksia tehdään näillä tuotteilla aina kun mahdollista. Liikuntapelaaminen on otettu osaksi niin pienten kuin suurtenkin koulujen arkea, riippumatta sijainnista. Se on siis myös oiva keino tasoittaa alueellisia eroja koulupäivien aikaisen aktiivisuuden osalta.

Kirjoitamme seuraavan blogiartikkelin pian julkaistavasta pro gradu -tutkielmasta (Sironen & Tornberg, 2023). Sen haastatteluissa kuultiin opettajien näkemyksiä ja kokemuksia liikuntapelaamisen hyödyntämisestä liikuntapedagogisena välineenä ja tutkielma keskittyy siihen, miten oppilaita kannustetaan kohti liikunnallisempaa elämäntapaa.

Kannustamalla lapsia ja nuoria liikkumaan, kannustamme heitä kohti tasapainoista ja aktiivista aikuisuutta. Jatketaan keskustelua kasvotusten ja somekanavilla!

 

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2023). Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky? Move!-mittaustulosten 2023 julkistamistilaisuus.

Opetushallitus (2023). Move! -mittaustuloksia. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-mittaustuloksia

Sironen H. & Tornberg A. (2023). Oppilaat kohti liikunnallisempaa elämäntapaa – Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia iWall-peliseinän hyödyntämisestä liikuntapedagogisena työvälineenä. Pro gradu –tutkielma, Kasvatustieteiden tiedekunta, Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, 2023.

Varaa aika asiantuntijalle

Kari Kyllönen

Myynti-
ja liiketoimintapäällikkö

Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi
kari@cse.is
040 027 5199

JO 10 VUOTTA
LIIKKUMISEN ILOA

Read also

Oletko valmis tekemään liikuttavan vaikutuksen?

Tuomme liikkumisen iloa koko perheelle liikuntapeleillä. Yhdistämällä liikkumisen ja pelaamisen viihdytämme ja liikutamme miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutustu muihin segmentteihimme: