Lisää liikuntaa, lisää hyvinvointia

Tupoksen koulun aulassa käy vilske! iWallin ääreen on kerääntynyt joukko eri luokan oppilaita liikuntapelaamaan ja seuraamaan muiden pelaamista. Täällä kannustetaan toisia, odotetaan vuoroa, koetaan onnistumisia – ja hengästytään!

 

Koululaisten fyysinen kunto on yhä heikko

Move! 2022- mittauksien tuloksien perusteella valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeutta arjessa jaksamista. Alueelliset erot ovat huomattavan suuria. Kaupungeissa on yleisesti enemmän liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksia lähialueella. Pitkät välimatkat taitetaan maaseutukunnissa autolla ja etäisyydet harrastuspaikkoihin on paikoin pitkät.

Lasten ja nuorten nykyisellä fyysisellä toimintakyvyllä on vaikutuksia jo nyt ja eritoten tulevaisuudessa niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin hyvinvoinnin näkökulmasta. Sen vuoksi toimia liikkumattomuuden vähentämiseksi tarvitaan nyt, jotta tämän hetken nuori on tulevaisuudessa hyvinvoiva työikäinen.

WHO suosituksen mukaan, jokaisen lapsen ja nuoren tulisi liikkua reippaat 60 min päivässä. Tänä päivänä se täyttyy vain harvalla lapsella ja nuorella. Heidät kuljetetaan kouluihin ja harrastuksiin, pihaleikit ja omaehtoinen liikkuminen vapaa-aikana ovat huomattavasti vähentyneet. Arkiliikunta unohtuu helposti ja moni nuori huolehtii aikuisten tapaan sosiaalisista suhteista sosiaalisen median kautta. Ystävien tapaaminen tapahtuu enää harvemmin leikkien ja ulkoillen.

Pedagogisten ja arjen järjestelyjen kannalta koululaisille voi olla hankala järjestää tunnin verran keskitehoista liikuntaa jokaiseen koulupäivään. Tunti voi kuitenkin koostua useista muutaman minuutin mittaisista kovatehoisista pyrähdyksistä ja tämän järjestäminen onnistuu liikuntapelien avulla. WHO suosittelee kovatehoista ja nopeatempoista liikunta myös lapsille. Jo muutama minuutti on riittävää kunnon kohottamiseen. Suomalaisessa tutkimuksessa mitattiin liikuntapelien (iWall) kuormittavuutta, kun lapset ja nuoret saivat pelailla vapaasti. Liikuntapelaamisen todettiin vastaavan keskitehoista liikuntaa, eli se on kuormittavaa ja kuntoa kohottavaa. Lisäksi liikuntapelaaminen kehittää motorista taitoja ja parantaa minäkuvaa, minkä vuoksi siirtovaikutus muuhun elämään on merkittävä.

 

Liikuntapelaaminen Tupoksen koululla

 

Liikuntapeleillä lisää hyvinvointia kouluarkeen

 

Hyvin usein liikunta ja pelaaminen nähdään toistensa vastakohtina. Liikuntapelaaminen eli exergaming on uusi ja mielenkiintoinen tapa liikkua. Liikuntapelaamisessa pelihahmoa ohjataan oman kehon liikkeillä ilman ohjaimia. Jo ensimmäisellä pelikerralla lapset ja nuoret kokevat onnistumisen tunteita. Liikuntapelaamisen keskeisin hyöty on, että se on hauskaa ja sosiaalista yhdessä tekemistä, jossa liikuntaa tulee huomaamatta. Liikuntapelaamisella on paitsi fyysistä kuntoa parantava vaikutus, mutta myös yhteys ilmapiiriin, sosiaalisiin suhteisiin ja koulumotivaatioon. Liikuntapelit sopivat myös heille, joilla on sosiaalisia, motorisia tai neuropsykiatrisia haasteita.

Liikuntapelaaminen on löytänyt paikkansa jo kymmenistä kouluista, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Liminganlahden koululla iWall on ollut jo muutaman vuoden ajan, eikä se ole menettänyt kiinnostavuuttaan. Koululla ideoidaan jatkuvasti uusia käyttötapoja ja koululla on myös järjestetty leikkimielinen iWall –minuuttijahti naapurikoulun kanssa. Minuuttijahdissa kerrytetään peliminuutteja kilpaa toisen koulun tai oppilaitoksen kanssa, tilannetta voi seurata livenä ja eniten peliminuutteja kerännyt koulu voittaa. Minuuttijahti on mahdollista järjestää myös koulujen välisenä eri paikkakunnilla olevien koulujen kesken. Minuuttijahti vaikuttaa positiivisesti yhteisöllisyyteen ja innostaa myös aremmat ja vähemmän liikkuvat yhdessä pelaamisen äärelle.

Limiganlahden koulun positiivinen kokemus iWallista poiki iWallin myös Tupoksen koululle. Tyytyväisyys huokuu niin oppilaista kuin opettajistakin. Liikuntapelaaminen on löytänyt oman paikkansa koulun arjesta. Opettajat ja oppilaat ovat löytäneet erilaisia tilanteita mihin iWall sopii. Siirtymä- ja odotustilanteissa oppilaat pelailevat yhdessä puhelimiin tuijottelun sijaan. Välitunnilla eri-ikäiset oppilaat kokoontuvat pelaamaan yhdessä. Oppituntien aikana on lupa käydä pienissä porukoissa pelaamassa ja myös oppitunneilla valmiiksi tehdyistä tehtävistä on palkintona pelihetki. iWall-pelihetki on koettu myös erinomaisena erityisopetuksen tukena.

 

Opettajien työkalu, ei kilpailija

 

Liikuntapelituotteet eivät ole liikuntatunnin tai opettajan korvaajia. Ne ovat opettajien työkaluja, joilla voi lisätä lasten ja nuorten omaehtoista liikuntaa helposti. Liikuntapelien nopean kierron vuoksi koulupäivään saadaan valtava määrä monipuolista, reipasta ja lasten ehdoilla tapahtuvaa liikkumista. Liikuntapelituotteita varten ei tarvitse lisätä liikuntatunteja tai rakentaa uusia tiloja. Liikuntapelituotteita ei myöskään yleensä sijoiteta liikuntasaleihin missä tapahtuu perinteinen liikunta, vaan yleisiin tiloihin. Näin aula, käytävä tai muu käyttämätön tila muuttuu aktiiviseksi oppimisen ympäristöksi.

Liikuntapelit ovat matalan kynnyksen liikkumista jokaiselle lapselle ja nuorelle. Rajoitteita pelaamiselle ei ole. Kouluissa on huomattu, miten oppilaat ovat itsekin hämmästyneitä siitä, että pelien avulla liikkuminen on niin mielekästä, siinä hengästyy ja tulee hiki! Liikuntapelien äärelle hakeutuvat kaikenlaiset lapset ja nuoret, niin vilkkaat ja luonnostaan liikkuvat kuin myös fyysisesti passiiviset ja vetäytyvät.

Tavoitteenamme on liikuttaa ja lisätä hyvinvointia. Liikunnallinen elämäntapa ei synny käskemällä tai pakottamalla, vaan luonnostaan kun liikkuja löytää hänen edellytyksiään, tarpeitaan ja odotuksiaan vastaavan tavan liikkua. Kun kipinä liikkumisen syntyy, lapsi tai nuori voi löytää myös uuden liikuntaharrastuksen pariin.

Tuntuuko omaehtoisen liikunnan lisääminen vielä ratkaisemattomalta haasteelta? Sopisiko liikuntapelaaminen teidänkin kouluunne? Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää asiakaskohteista ja tuloksista.

 

Lähteet

Liikanen, V. & Pesola, A, 2018. Physical fun: Exercise, social relations and learning in SuperPark. https://www.theseus.fi/handle/10024/142903
Opetushallitus, 2020. Move!-mittaukset 2020 : lasten ja nuorten kestävyyskunto heikentyy, muu fyysinen toimintakyky ennallaan. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/move-mittaukset-2020-lasten-ja-nuorten-kestavyyskunto-heikentyy-muu-fyysinen
Valtion liikuntaneuvosto, 2022. Valtion liikuntaneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tiedote. https://www.liikuntaneuvosto.fi/2022/12/14/move-tulokset2022/

Varaa aika asiantuntijalle

Kari Kyllönen

Myynti-
ja liiketoimintapäällikkö

Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi
kari@cse.is
040 027 5199

JO 10 VUOTTA
LIIKKUMISEN ILOA

Read also

Oletko valmis tekemään liikuttavan vaikutuksen?

Tuomme liikkumisen iloa koko perheelle liikuntapeleillä. Yhdistämällä liikkumisen ja pelaamisen viihdytämme ja liikutamme miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutustu muihin segmentteihimme: