Liikuntapelaamisen vaikutus oppimisympäristössä

2 min lukuaika

Oulun Yliopiston teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksesta valmistuneiden Henri Sirosen ja Anssi Tornbergin pro gradu -tutkielmassa Oppilaat kohti liikunnallisempaa elämäntapaa – Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia iWall-peliseinän hyödyntämisestä liikuntapedagogisena työvälineenä havaittiin iWall-peliseinän olevan motivoiva laite pelaamiseen ja liikkumiseen. Tulokset ovat innostavia ja ne osoittavat, että iWall ei ole vain laite, vaan se on avain oppilaiden liikunnallisen elämäntavan herättämiseen ja vahvistamiseen sekä monipuolisten liikuntataitojen kehittämiseen. Tutkielmaa varten haastatellut opettajat jakavat kokemuksensa iWallin myönteisistä vaikutuksista oppilaiden liikkumishaluun, liikuntataitojen kehittymiseen sekä pelillisyyden voimaan. Nämä havainnot kertovat siitä, miten innovaatio oppimisympäristössä voi muuttaa suhtautumista liikuntaan.

 

Liikuntamotivaatio

Opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että iWallilla on suuri merkitys oppilaiden liikuntamotivaatioon. Se ei ole pelkästään liikuntaväline, vaan se voi avata väylän aktiivisempaan elämäntapaan. Motivaatio liikkua iWallilla on valtava, erityisesti nuoremmilla oppilailla. Matalan kynnyksen liikuntapaikkana iWall tarjoaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden osallistua ja nauttia liikunnasta itse valitulla tavalla. iWallin todetaan motivoivan sekä minä- että tavoiteorientoituneita oppilaita. Pelien monipuolisuus ja erilaiset haasteet tarjoavat jokaiselle jotakin. iWall ei sulje ketään ulkopuolelle, vaan innostaa kaiken tasoisia liikkujia löytämään liikunnan ilon.

 

Vaikutus sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen

Kokemuksien mukaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus on suuri motivaatiotekijä. iWall luo ympäristön, jossa oppilaat tuntevat kuuluvansa johonkin suurempaan. Tämän vaikutuksesta iWallin avulla voi rakentaa yhteisöllisyyttä ja kannustaa oppilaita ylittämään omat rajansa yhdessä. iWallilla voi pelata kaksi oppilasta kerrallaan ja lisäksi pelaamiseen osallistuvat muut oppilaat sekä kannustamalla että liikkumalla pelin mukaan.

 

Liikuntataitojen kehittyminen

Tutkielmaan haastateltujen opettajien mukaan iWall ei ole vain hauskaa pelailua, vaan se kehittää monipuolisesti motorisia taitoja. Tiedostamaton oppiminen on keskiössä, ja iWall tukee olemassa olevia liikuntataitoja. iWall ei ainoastaan vahvista fyysisiä liikuntataitoja, vaan nostaa esiin myös psyykkiset ja sosiaaliset liikuntataidot. Vaikka siirtovaikutusta muihin oppimisympäristöihin ei tämän tutkielman pohjalta pystytty todentamaan, on selvää, että iWall on monipuolinen työkalu liikuntataitojen edistämisessä.

 

Pelillisen liikunnan vaikutus

iWallia liikuntapedagogisena työvälineenä hyödyntävät opettajat toteavat, että pelillisyyden vaikutukset kouluarkeen ovat olleet merkittäviä. Pistetaulukot ja kilpailullisuus ovat osoittautuneet tehokkaiksi motivaattoreiksi. Opettajat näkevät, että iWallin avulla pelit eivät vain lisää yksittäisen oppilaan kiinnostusta liikkumiseen, vaan ne luovat yhteisöllisyyttä. Pelaaminen on keskiössä, ja liikunta tulee luontevana osana mielekästä pelillistä kokemusta.

iWall innostaa, yhdistää ja kasvattaa. Jatketaan yhdessä tätä innostavaa matkaa kohti aktiivisempaa ja iloisempaa oppimista iWallin siivittämänä!

Varaa aika asiantuntijalle

Kari Kyllönen

Myynti-
ja liiketoimintapäällikkö

Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi
kari@cse.is
040 027 5199

JO 10 VUOTTA
LIIKKUMISEN ILOA

Read also

Oletko valmis tekemään liikuttavan vaikutuksen?

Tuomme liikkumisen iloa koko perheelle liikuntapeleillä. Yhdistämällä liikkumisen ja pelaamisen viihdytämme ja liikutamme miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutustu muihin segmentteihimme: