Tutkimukset ja opinnäytetyöt

CSE:n tuotteisiin ja liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä ja julkaisuja

Uitto Mika, 2022. Opettajien kokemuksia aktiivisista videopeleistä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Linkki

Linnove Antti & Sinkkonen Jari, 2021. iWall-liikuntapelaaminen downlasten ja -nuorten fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa. Linkki

Piirainen Risto, 2021. Liikuntapelien vaikutus motoristen taitojen kehittymiseen esikouluikäisillä lapsilla. Linkki

Pirnes Katja & Salovaara Anniina, 2021. Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu rehabWallin harjoitteilla toteutettuna. Linkki

Tuokko-Halonen Auri, 2018. Digitaalisten liikuntapelien fyysinen kuormittavuus. Linkki

Santtu Isoniemi, 2022. Validity and Reliability Analysis of Cooper’s 12-Minute Run on a curved non-motorized treadmill. Linkki

Lisäksi toimeksiantona liiketoimintaan liittyviä opinnäytetöitä, joissa yrityksen tiedot on salattu.

 

Muita julkaisuja

Veli Liikanen and Arto Pesola, 2018. Physical fun: exercise, social relations and learning in SuperPark. XAMK RESEARCH 5. Linkki

Eemeli Sarka, 2021. Invalidiliitto. Kuntoutus etenee virtuaalimaailmassa. Linkki

10 YEARS OF ENTERTAINMENT
AND JOY OF MOVEMENT

Read also